SIGN UP

DP1 Ženske Finale

DP1 Ženske Finale Bowling Event - DP1 Ženske Finale 2015-04-12 2015-04-12 Bowling sport competition - DP1 Ženske Finale

First day: Sunday, 12.04.2015

Last day: Sunday, 12.04.2015

 
Finale
-
12.04.2015 10:30
Round - 1
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Tatjana Jamnik
203
0
203
:
233
20
213
Anica Knavs
2
Ljuba Ceglar
157
20
177
:
125
0
125
Simona Kogovšek
3
Jožica Može
151
0
151
:
188
20
168
Marija Prah
4
Maja Debenec
163
20
183
:
160
0
160
Tanja Zalokar
Round - 2
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Marija Prah
191
20
211
:
172
0
172
Anica Knavs
2
Tanja Zalokar
155
0
155
:
192
20
172
Ljuba Ceglar
3
Maja Debenec
150
20
170
:
143
0
143
Jožica Može
4
Simona Kogovšek
162
0
162
:
194
20
174
Tatjana Jamnik
Round - 3
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Ljuba Ceglar
165
20
185
:
162
0
162
Jožica Može
2
Tatjana Jamnik
211
20
231
:
171
0
171
Marija Prah
3
Simona Kogovšek
159
0
159
:
200
20
180
Tanja Zalokar
4
Anica Knavs
171
20
191
:
157
0
157
Maja Debenec
Round - 4
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Maja Debenec
136
0
136
:
204
20
184
Marija Prah
2
Jožica Može
181
20
201
:
168
0
168
Simona Kogovšek
3
Ljuba Ceglar
185
20
205
:
184
0
184
Anica Knavs
4
Tanja Zalokar
174
20
194
:
159
0
159
Tatjana Jamnik
Round - 5
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Simona Kogovšek
180
0
180
:
233
20
213
Anica Knavs
2
Tatjana Jamnik
177
20
197
:
139
0
139
Maja Debenec
3
Tanja Zalokar
167
0
167
:
208
20
188
Jožica Može
4
Marija Prah
180
20
200
:
159
0
159
Ljuba Ceglar
Round - 6
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Ljuba Ceglar
157
20
177
:
150
0
150
Maja Debenec
2
Anica Knavs
169
20
189
:
130
0
130
Tanja Zalokar
3
Simona Kogovšek
172
20
192
:
136
0
136
Marija Prah
4
Jožica Može
168
0
168
:
200
20
180
Tatjana Jamnik
Round - 7
 
Player
G
W
Sum
 
Sum
W
G
Player
1
Tanja Zalokar
169
0
169
:
221
20
201
Marija Prah
2
Tatjana Jamnik
179
20
199
:
156
0
156
Ljuba Ceglar
3
Jožica Može
169
0
169
:
222
20
202
Anica Knavs
4
Maja Debenec
143
0
143
:
201
20
181
Simona Kogovšek
RESULTS
 
Player
Sum
Avg.
1
1424
189.14
2
1383
183.29
3
1331
175.86
4
1251
164.43
5
1202
166.00
6
1187
163.86
7
1175
162.14
8
1078
148.29